Tweehonderd woningen Meierijstad

Bij de gemeente Meierijstad liggen plannen voor de bouw van bijna tweehonderd nieuwe huizen, verspreid over verschillende plekken. Voor de helft daarvan zijn burgemeester en wethouders bereid toestemming te verlenen. Die plannen liggen bijna allemaal binnen de bebouwde kom. Daarnaast zijn er plannen voor nieuwe huizen in het buitengebied, bijvoorbeeld op het terrein Hooghekke in Schijndel. Daarvoor komt niet meteen toestemming, maar burgemeester en wethouders zien wel mogelijkheden op de langere termijn. Bron: Omroep Meierij.