Twintigste wijkraad in Meierijstad

Het bestuur van Wijkraad Veghel West heeft woensdagmiddag als twintigste wijkraad een samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Meierijstad. Met de (her)oprichting van de wijkraad hebben de buurten Dorshout, Oranjewijk en Bloemenwijk weer een stem in de gemeente. Belangrijke speerpunten van de wijkraad zijn duurzaamheid en leefbaarheid. Gedacht wordt aan een zogenoemde ‘Kwiekroute’ met bewegingstoestellen op verschillende plekken. Daarnaast staat zij open voor een proef met lantaarnpalen die ‘zelfvoorzienend’ zijn omdat ze op zonnepanelen werken. Bron: Omroep Meierij.