Uitbreiden bouwvlak Bosven Mariahout

0
63

Het Laarbeeks college heeft het wijzigingsplan Bosven 2b in Mariahout vastgesteld. Vanwege uitbreiding van de plantenkwekerij met glasopstanden wil de initiatiefnemer het agrarisch bouwblok vergroot hebben. Het college had eerder aangegeven mee te werken aan de wijzigingsmogelijkheid van het bestemmingsplan Buitengebied. Daarna was het wijzigingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Daartegen waren geen zienswijzen ingediend.