Uitbreiden fietsenwinkel Heuvelplein

0
95

Voor het uitbreiden van de fietsenwinkel aan het Heuvelplein 12-16 te Beek en Donk is een plan ingediend dat op enkele onderdelen afwijkt van de bestemmingsplanregels. Het college van B&W van Laarbeek ziet aanleiding om hieraan mee te werken omdat de afwijkingen marginaal zijn en er daardoor architectonisch gezien een beter plan ontstaat. Met toepassing van artikel 4 eerste lid van de kruimelgevallenregeling wordt medewerking verleend nadat door betrokkene een planschadeovereenkomst is getekend.