Uitbreiding bedrijfsruimte

0
65

Het college van Laarbeek wil medewerking verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfspand met een oppervlakte van 420 m2 aan de Beekerheide in Beek en Donk. Daarbij wordt de maximale bouwhoogte opgerekt tot 10 meter.