Uitbreiding klankbordgroep Dorpsraad Lieshout

0
53
Stan van Vijfeijken is binnen de Dorpsraad Lieshout verantwoordelijk voor de publicatie van de wekelijkse nieuwsbrief.

Dorpsraad Lieshout heeft een klankbordgroep. De leden daarvan worden via een wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Dorpsraad. Ze kunnen ook suggesties aanreiken voor actuele onderwerpen. De Raad heeft aandachtsgebieden als wonen, zorg en welzijn, verkeer en verkeersveiligheid, (winkel)voorzieningen et cetera. Ook zijn er tijdelijke aandachtsgebieden voor actuele (leefbaarheids)initiatieven, zoals het plan voor de Heuvel. De klankbordgroep zoekt uitbreiding. Geïnteresseerden kunnen zich melden via www.dorpsraad-lieshout.nl. Deelnemen is gemakkelijk: Dorpsraad Lieshout hoeft alleen uw naam en e-mailadres te weten.