Uitbreiding onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Logo Waterschap Aa en maas

De loco-dijkgraaf van waterschap Aa en Maas heeft op maandag 10 augustus 2020 besloten tot het uitbreiden van het op 20 mei 2020 ingestelde verbod tot het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen. Met ingang van 11 augustus 2020 geldt een verbod op het onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen tot een nader te bepalen tijdstip voor de gebieden: District Raam met uitzondering van De Sambeekse uitwatering en benedenstroomse gedeelte van de Raam; District Beneden Aa; District Boven Aa met uitzondering van de Zuid-Willemsvaart door Helmond (Traverse).