Uitslag emissiemetingen Artex

0
79

Uit het rapport dat de gemeente Laarbeek heeft ontvangen van de geur- en emissiemeting, zoals die op 7 september is uitgevoerd bij Artex in Aarle-Rixtel, blijkt dat er geen overschrijdingen zijn vastgesteld van de waarden zoals die zijn opgenomen in de geldende milieuvergunning uit 2010. Dat geldt voor de organische componenten en voor de stoffen chloride, fluoride, zwaveldioxiden en ammoniak. De gemeten geuremissie is bij ‘normale’ en ‘verhoogde’ productie uit de centrale schoorsteen lager dan de destijds aangevraagde geurvrachten. De onderzoeksresultaten worden voorgelegd aan de GGD.