Update De Lange Vonder

Heemkundekring De Lange Vonder uit Beek en Donk stelt de jaarvergadering uit. Online-vergaderen is niet aan de orde omdat inspraak niet mogelijk geacht wordt. De financiën zijn gecontroleerd en afgedekt. Lezingen worden verschoven naar 2021. De fototentoonstelling over de Kapelstraat vindt ook in 2021 plaats. Sinds 9 juli is de heemkamer inclusief coronamaatregelen ’s middags weer open; ’s avonds dicht. De gebruikelijke wandelingen gaan gewoon door; die worden aangekondigd in de MooiLaarbeekkrant. In het najaar zal een voor iedereen toegankelijke rondleiding gehouden worden.