Vaker recht op bijdrage afkoppelen regenwater

0
126

Vanaf 2019 geldt voor nieuwbouwwoningen in Gemert-Bakel de verplichting om op locatie regenwaterberging te realiseren. Om dit ook bij bestaande woningen te stimuleren is er sinds 2020 een ‘stimuleringsbijdrage aanleg groene daken en afkoppelen hemelwater’. De minimale oppervlakte daarvoor is nu teruggebracht van 15 naar 5 vierkante meter en alle woningen die vóór 31 december 2018 zijn gebouwd, komen nu ook in aanmerking voor de bijdrage. Voor meer informatie over de ‘stimuleringsbijdrage aanleg groene daken en afkoppelen hemelwater’: zie www.gemert-bakel.nl. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.