Valpreventieweek: voorkom vallen ouderen

Vallen zorgt bij ouderen vaak voor meer dan alleen een flinke kneuzing of botbreuk. Er ontstaat angst om opnieuw te vallen. Blijf actief, maar wees je bewust dat als je ouder wordt evenwicht en reactievermogen minder worden, soms ook door medicatie. Ruim kleedjes en snoeren op en verlaag drempels. Een extra leuning of beugel kan helpen. Zorg voor een goede bril en schoenen en overweeg een fietshelm, zeker bij een snelle elektrische fiets. Kijk naar je ziektekostenverzekering of die een valpreventietraining vergoedt.