Varkensboeren moeten geduld hebben

Varkensboeren die met een ‘warme subsidieregeling’ willen stoppen met hun bedrijf, moeten nog even geduld hebben. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meer tijd nodig om alle aanvragen te kunnen behandelen. Die periode zou eigenlijk woensdag 15 april aflopen, maar volgens het ministerie van LNV is die nu met de wettelijke termijn van dertien weken verlengd. De beoordelingsinstantie kan de grote stapel aanvragen niet aan. 502 varkensboeren deden een beroep op de regeling waarbij varkenshouderijen worden uitgekocht die stankoverlast veroorzaken. Bron: Omroep Brabant.