Vastgesteld bestemmingsplan Porcus Campus

Bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk ligt vanaf maandag 7 september het bestemmingsplan Porcus Campus, Kloosterdreef 5 in Aarle-Rixtel ter inzage. Het plan voorziet in een herbestemming van het agrarische bedrijfsperceel naar een kennis- en educatiecentrum van varkens met mogelijkheden voor dag- en verblijfsrecreatie. Het is ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website. Het plan is door de gemeenteraad op 27 augustus jongstleden vastgesteld.