Vastgesteld bestemmingsplan Duin 10 Lieshout

0
72

De gemeenteraad van Laarbeek heeft het bestemmingsplan Duin 10 Lieshout vastgesteld. Het voorziet in een wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming vanwege de sanering van de varkenshouderij. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 29 oktober tot en met donderdag 9 december ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis in Beek en Donk. Het is ook digitaal te raadplegen via laarbeek.nl > bestemmingsplannen. Gedurende deze inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.