Vastgesteld wijzigingsplan

0
45

Het college van Laarbeek heeft het wijzigingsplan vastgesteld van het bestemmingsplan van Vonderweg-Oost 3, Beek en Donk. Het voorziet in een bestemmingswijziging van het perceel naar opslag/stalling vanwege beëindiging van het agrarisch bedrijf. Het plan en de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 10 september tot en met donderdag 21 oktober voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis in Beek en Donk. Tevens is het digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.