Vaststelling Parkeerbeleidsnota

0
52

De Laarbeekse gemeenteraad heeft op 12 december de parkeerbeleidsnota 2019 vastgesteld. Deze nota vormt een toetsingskader voor vraagstukken omtrent parkeren. Het bevat onder andere parkeernormen voor nieuwe ontwikkelingen, een beoordelingskader voor klachten en meldingen en beleid hoe wordt omgegaan met specifieke doelgroepen. Het parkeerbeleidsplan ligt vanaf 20 december tot en met 31 januari ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Beek en Donk. Bron: Gemeente Laarbeek.