Veel aanvragen TOZO bij Senzer

Bij werkbedrijf Senzer zijn 2.435 aanvragen binnengekomen voor een uitkering op grond van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Vanaf het moment dat minister Koolmees drie weken geleden de toezegging deed, blijven de aanvragen binnenkomen. Senzer voert de regeling uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Betaalde voorschotten gingen onder meer al naar 117 ondernemers in Helmond (133.588 euro), 15 in Laarbeek (19.480 euro) en 26 in Gemert-Bakel (28.843 euro). De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en duurt (vooralsnog) tot 1 juni. Bron: Senzer.