Veel belangstelling voor boostercampagne

0
119

Er was nogal wat belangstelling voor de Aarle-Rixtelse vaccinatiecampagne, waarbij op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond in de Aarlese kerk boosterprikken werden uitgedeeld. Diverse landelijke media besteedden er in hun actualiteitenprogramma’s en dagbladen aandacht aan, omdat het landelijke beleid daarmee doorkruist werd. Dankzij de lovenswaardige inzet van veel vrijwilligers kwam dit initiatief binnen de kortste keren tot stand. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Het voorbeeld van Aarle-Rixtel kreeg inmiddels navolging in de andere kernen van Laarbeek.