Veel varkensstallen Meierijstad verdwijnen

In Meierijstad gaat bijna 29.000 vierkante meter varkensstallen verdwijnen en naar verwachting gaan nog meer varkenshouders gebruikmaken van de Sanering Varkenshouderijen (SVR). Met deze regeling wil de overheid het aantal varkenshouders in Zuid-Nederland verminderen. 47 bedrijven hebben zich hiervoor aangemeld. Uiteindelijk hebben 42 bedrijven een positieve beschikking gekregen waarmee zij in aanmerking kwamen voor de sanering. Onderdeel van de SVR is dat een varkenshouder een passende nieuwe bestemming geeft aan zijn varkensstallen. Bron: Omroep Meierij.