Veranderende eisen Helmondse evenementen

0
44

De verdeling van de subsidiepot voor reguliere evenementen leidt in Helmond weer tot discussie. Het beschikbare budget is ontoereikend om alle aanvragen te honoreren. Bovendien worden evenementen met name beoordeeld op de mate waarin ze zich inspannen voor duurzaamheid en jongeren aanspreken. De uiterste indieningsdatum van subsidieverzoeken wordt vervroegd van 1 december naar 1 oktober. Ook stelt de commissie voor om de grens om in aanmerking te komen voor een meerjarensubsidie te verlagen van tien naar vijf jaar. Dankzij een bovengemiddelde score op het nieuwe onderdeel duurzaamheid heeft ‘Schaatsen in Helmond’ zichzelf van categorie 3 naar categorie 1 gebracht. Gevolg: 30.000 euro aangevraagd, 30.000 gekregen, dus komende winter komt er weer een schaatsbaan op de Markt. Bron: ED