Verbetering ventilatie schoolgebouwen

0
1

De ventilatie van vijf schoolgebouwen in Gemert-Bakel wordt binnenkort aangepakt. Aanleiding is de coronacrisis. De scholen krijgen 60 procent van de kosten van de ventilatiemaatregelen vergoed. Het Rijk betaalt 60 procent en de gemeente betaalt 30 procent van de kosten. De gemeente betaalt dit bedrag uit de coronategemoetkoming die gemeenten van het Rijk ontvangen. Schoolbesturen grijpen de gelegenheid aan om tegelijkertijd ander renovatie- en verbouwingswerk te laten doen.