Verbod op parkeren caravans en campers

De burgemeester van Laarbeek heeft wegen aangewezen waar het verboden is om voertuigen voor recreatie zoals caravans en campers langer dan drie dagen te plaatsen of te hebben, met een minimale tussentijd van zeven dagen. Het verbod geldt voor alle wegen binnen de bebouwde kom van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. De parkeerdrukte is de laatste jaren toegenomen. Met het oog op een eerlijke verdeling van de beschikbare parkeerruimte is dit besluit op 23 juli 2020 in werking getreden.