Verbod te koop aanbieden voertuigen

De wegen binnen de bebouwde kom van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout zijn aangewezen als wegen waar het verboden is om een voertuig te parkeren met het doel het te koop aan te bieden of te verhandelen. De parkeerdruk binnen de bebouwde kom is de laatste jaren toegenomen. Ook kan het parkeren van voertuigen met verkoopborden of andere opvallende markeringen leiden tot verkeersonveilige situaties wat de aandacht van weggebruikers kan afleiden. Het aanwijzingsbesluit is op 23 juli 2020 in werking getreden.