Vergadering commissie Algemene Zaken

0
56

De raadscommissie Algemene Zaken van de gemeente Laarbeek vergadert dinsdag 2 november. Op de agenda staat onder meer de vaststelling van de Grondnota 2021 en van de 2e Tussenrapportage 2021 van de gemeente Laarbeek. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Beek en Donk en is live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl. Aanvang 19.30 uur.