Vergoeding doelgroepenvervoer

Contractant Van Helvoort van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) in Laarbeek is door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen in financiële problemen gekomen. Daardoor kon ze haar werkzaamheden niet meer of beperkt uitvoeren. Eerder werd besloten een compensatievergoeding toe te kennen voor de maanden maart tot en met mei. Nu wordt deze vergoeding verlengd voor de maand juni met 80 procent van de normale maandelijkse facturen.