Vergunning huisvestingssysteem pluimveebedrijf

Het Laarbeekse college van B&W heeft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend aan Pluimveebedrijf Mariahout V.O.F., Hei 25a in Mariahout. De aanvraag betreft het toepassen van een ammoniak-emissie reducerend huisvestingssysteem in twee stallen en uitbreiden met drie pony’s en een paard. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 oktober tot en met 13 november 2020 ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan tot 13 november bij het college worden ingediend.