Verhuizing sportschool in Beek en Donk

0
179

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek besluit in principe medewerking te verlenen aan het verzoek met betrekking tot het toestaan van een sportschool aan de Vonderweg in Beek en Donk. De aanvrager vraagt om daar een sportschool op te richten. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid bij omgevingsvergunning af te wijken van de bestemming ‘bedrijventerrein’.