Verkeer en Veiligheid in jaarplan Dorpsraad Lieshout

0
13

In de jaarplannen heeft de Dorpsraad Lieshout ook flink ruimte gemaakt voor “Verkeer en Verkeersveiligheid”. Nadrukkelijk wil zij dat breder trekken dan auto’s, vrachtauto’s en fietsers. Vanwege het brede karakter en grote belang is de Lieshoutse Dorpsraad met (officieel) twee leden vertegenwoordigd in de werkgroep die zich met dit onderwerp bezig houdt. Huub de Wit is hierin de kartrekker en hij wordt bijgestaan door Kees Heldens. Samen met Dorus de Groot, Bas van Sinten en vaak ook Henny Bevers gaan zij voor “een (verkeers)veilig Lieshout”.