Verkeersbesluiten Vonderweg Beek en Donk

0
13

Een zevental voorgenomen verkeersbesluiten heeft recentelijk bij de gemeente Laarbeek ter inzage gelegen, nodig voor de herinrichting van de Vonderweg in Beek en Donk. Door drie bewoners is een zienswijze ingediend. Het college stemt in met: aanpassen 30 km/uur-zone Bemmer (Vonderweg wordt 50 km/uur); instellen voorrangsregeling kruisingen Vonderweg-Lange Vonder, Vonderweg–Bosbeemd, Vonderweg–Everbest, Vonderweg–Polbeemd en Vonderweg–Keukenbeemd; instellen (brom)fietspad op de Vonderweg aan de noordzijde. Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank.