Verkeersveiligheidscampagne ‘Jouw actie telt’

0
27

In Brabant start een nieuwe verkeersveiligheidscampagne: ‘Jouw actie telt’. Dit initiatief van de provincie Noord-Brabant richt zich vooral op gedragsverandering, aangezien ons gedrag de meest voorkomende oorzaak van verkeersongevallen is (90 procent). De komende maanden verschijnen in (online) media, op bussen en in abri’s beelden waarin het gedrag van deelnemers aan het verkeer in Brabant centraal staat. De campagne ondersteunt de ambitie van NUL verkeersslachtoffers die is opgenomen in het Brabants Verkeersveiligheidsplan (BVVP). Verhoudingsgewijs telt Noord-Brabant jaarlijks veel (dodelijke) verkeersslachtoffers.