Verleende evenementenvergunning

Het college van B&W van Laarbeek heeft een vergunning verleend voor het organiseren van een bevrijdingsvuur bij conferentiecentrum De Couwenbergh aan de Dorpsstraat 1 in Aarle-Rixtel. Dit is op vrijdagavond 25 september. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tegen dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester.