Verordening Duurzaamheidslening

0
36

Het college van Laarbeek stelt een nieuw budget beschikbaar voor duurzaamheidsleningen die voor alle duurzame maatregelen kunnen worden aangewend, behalve voor zonnepanelen. De voorwaarden hiervoor worden beschreven in de verordening Duurzaamheidsleningen 2020. Zij mandateert de medewerkers van de afdeling Beleid en Projecten om na inwerkingtreding van de verordening een lening toe te wijzen of te weigeren, met inachtneming van het bepaalde in de verordening.