Verordening Maatschappelijke Participatie Laarbeek

0
33

De gemeenteraad van Laarbeek heeft de Verordening Maatschappelijke Participatie gemeente Laarbeek 2021 vastgesteld. Deze verordening komt in plaats van de Verordening Bijdrageregeling Welzijnsactiviteiten. De wijzigingen betekenen het actualiseren op basis van wet- en regelgeving, het toepassen van een eenmalige inflatiecorrectie en het wijzigen van de doelgroep. De regeling is niet meer van toepassing voor inwoners tot 18 jaar.