Vervolgbijeenkomst Laarbeeks Sportakkoord

Dit jaar wordt het Laarbeeks Sportakkoord gesloten. Hierin maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en met sport en bewegen in Laarbeek kunnen realiseren. Op 18 november 2019 werd hierover een eerste bijeenkomst gehouden en nu komt er een vervolgbijeenkomst op donderdagavond 13 februari in het Buurthuis in Mariahout. Bron: Omroep Kontakt.