Verzoek bestemmingswijziging gehonoreerd

0
122

Een familie aan de Mariastraat in Mariahout doet mee aan de saneringsregeling varkenshouderijen en wil na sloop van de varkensstallen een loods bouwen voor de aspergekwekerij. Daarvoor dient de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ op het agrarisch bouwblok te worden verwijderd. Volgens B& W van Laarbeek past dat binnen de wijzigingsmogelijkheden in het Bestemmingsplan Buitengebied. Daarom is besloten in te stemmen met het principeverzoek bestemmingswijziging, initiatiefnemer te verzoeken een landschapsplan in te dienen en de nodige overeenkomsten te sluiten.