Verzoek handhaving bij Artex afgewezen

0
16

Bij de gemeente Laarbeek werd een verzoek om handhaving ingediend vanwege planologisch strijdig gebruik op een perceel van Artex, Bosscheweg 79 in Aarle-Rixtel. Een ingediende zienswijze tegen de voorgenomen afwijzing van het verzoek om handhaving geeft volgens de gemeente Laarbeek geen reden om het ingenomen standpunt te wijzigen. Het college wijst het verzoek om handhaving daarom definitief af.