Verzoek nieuwbouw zorghuis De Hoge Regt

0
69

Bij de gemeente Laarbeek is een verzoek ingediend door Futura b.v. om in de oostelijke uitbreiding van plan De Hoge Regt, grenzend aan de Molenweg in Beek en Donk, een woon-zorg complex te mogen realiseren. Het complex zal maximaal 17 wooneenheden voor senioren omvatten met een zorgvraag en een appartement voor de beheerder/verzorger. Uitgangspunt is een combinatie van betaalbaar wonen met servicegerichte zorg.