Verzoek Seniorenraad niet gehonoreerd

0
57
Logo WoonIzi

De Stichting Seniorenraad Laarbeek heeft al enkele jaren problemen met het woningtoewijzingssysteem Wooniezie. Met name het feit dat niet-inwoners door middel van dat systeem ook kunnen reageren op sociale huurwoningen in Laarbeek en dat dit leidt tot verdringing voor inwoners, stuit de seniorenraad tegen de borst. De seniorenraad verzoekt nu schriftelijk de gemeenteraad om een Huisvestingsverordening vast te stellen waarmee ouderen uit Laarbeek voorrang kunnen krijgen op sociale huurwoningen. Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten dat verzoek niet te honoreren. Bron: Omroep Kontakt.