Vooral in Laarbeek meer bezwaarschriften

0
66

Volgens het jaarverslag 2020 van de intergemeentelijke commissie bezwaarschriften gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek zijn er 158 bezwaarschriften ingediend, waarvan 75 bezwaarschriften voor de gemeente Laarbeek. Daar waren veel bezwaarzaken over besluiten in het kader van de Wet voorkeursrecht Gemeenten, een exploitatievergunning en de plaatsing van een geldkiosk. Het aantal zaken in Laarbeek verdubbelde daarmee ten opzichte van 2019. In Gemert-Bakel was er vooral een grote bezwaarzaak over een verkeersbesluit. Daar steeg het aantal bezwaarzaken licht. De commissie adviseerde vaak de motivering van het bestreden besluit te verbeteren.