Voorbereidingsprocedure parkeerplaats

0
62

Het college van B&W van Laarbeek is van plan een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Bikkel in Mariahout. Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 30 april tot vrijdag 11 juni ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden tot B&W, mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het team Ontwikkeling van de gemeente.