Voorbespreking commissievergaderingen ABL

0
35

Komende week staan de omgevingswet, de visie buitengebied en de definitieve versie van de regionale aanpak energietransitie op de agenda van diverse raadscommissies van Laarbeek. Ook komt o.a. wijziging van de afvaltarieven aan de orde. Op maandagavond 15 november om 20:00 uur bespreekt Algemeen Belang Laarbeek deze onderwerpen aan de Kapelstraat 34 te Beek en Donk, tegenover de Donkse kerk. Iedere geïnteresseerde is hierbij uitgenodigd. Vanwege de coronamaatregelen is aanmelding noodzakelijk. Dat kan via [email protected]. Bellen met ABL kan ook; zie daarvoor de gegevens op website www.abllaarbeek.nl.