Voorbespreking PNL

0
48

Politieke partij Nieuw Laarbeek houdt op maandagavond 17 februari een voorbespreking in De Dreef in Aarle-Rixtel. Op de agenda staat onder andere de zienswijze Kadernota 2021, vaststelling onderhoudsprogramma wegen en riolering, stand van zaken bouwplannen, toekomst muziekcentrum Het Anker en kwijtschelding gemeentelijke belastingen op het programma. De volledige agenda en de vergaderdata met alle stukken is in te zien op de website van de gemeente Laarbeek.