Voorbespreking PNL

0
64

Politieke partij PNL houdt op maandagavond 6 januari in Café-zaal Dave van de Burgt in Beek en Donk een voorbespreking van de commissievergadering van 7 en 8 januari. Aan de orde komen: verlenging zonnepanelenproject De Groene Zone, onderwerpen Rekenkamercommissie, meerjarenonderhoudsplan MJOP gemeentelijke gebouwen 2019 – 2028, bestemmingsplan Kom Beek en Donk alsmede een tweetal presentaties van de commissie Sociaal Domein. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie. Bron: Omroep Kontakt.