Voorjaar 2021 start werkzaamheden kasteel Gemert

De werkzaamheden aan het kasteel van Gemert starten in het voorjaar van 2021 met de hoofdburcht. De omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning voor de eerste fase van herbestemming zijn verleend. Die regelen de interne verbouwing en gebruikswijziging van de voorburcht, Jezuïetenvleugel en donjon. Als eerste wordt de naoorlogse refter gesloopt. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren komt er een tijdelijke brug tussen Ridderplein en kasteeldomein. Bron: Omroep Centraal.