Voorkeursrecht ontwikkeling windpark

De gemeenteraad van Laarbeek heeft besloten om het voorkeursrecht gemeenten (WVG) te vestigen op 142 percelen ten noorden van het Mariahoutse bos. De aanleiding is dat dit gebied regionaal wordt gezien als kansrijk voor de ontwikkeling van windenergie. Als er voorkeursrecht wordt gevestigd op een perceel, mag de eigenaar het niet zomaar verkopen of er rechten op vestigen, zoals het recht van opstal. In de regio wordt onderzocht wat mogelijke locaties voor wind- en zonneparken zijn.