Voorkomen van wateroverlast en watertekort

0
67

De waterschappen zijn gestart met de publiekscampagne ‘Waterbazen’. Daarmee willen zij inwoners en bedrijven stimuleren om waterbewust bezig te zijn. Uit onderzoek van waterschap Aa en Maas blijkt dat driekwart van de ondervraagde inwoners vindt dat zij iets moeten doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen. Meer dan de helft van de tuinbezitters blijkt tegels te vervangen voor gras of planten, zodat regenwater beter in de grond kan zakken. Steeds meer scholen hebben bovendien een groen en watervriendelijk schoolplein.