Voornemen instellen gehandicaptenparkeerplaats

Het Laarbeeks college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen in de Beverstraat in Beek en Donk. Het ontwerp-verkeersbesluit ligt van vrijdag 21 augustus tot vrijdag 2 oktober ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze kenbaar maken.