Voornemen uitschrijving personen

0
49

Uit onderzoek door de gemeente Laarbeek blijkt dat enkele personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college is van plan om nieuwe gegevens op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat zij voor de gemeente verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen en geen beroep meer kunnen doen op sociale voorzieningen in Nederland. Wie weet waar deze personen verblijven kan contact opnemen met de gemeente Laarbeek. Het betreft drie personen geboren in Irak, een persoon geboren op 8 augustus 2016 in Boxmeer en een geboren op 12 oktober 1991 in Indio in USA. Daarnaast A.H.J. Smulders geboren op 12 maart 1971 in Beek en Donk. Bron: Gemeente Laarbeek.