Vooroverleg ABL

0
63

ABL houdt op maandag 27 januari a.s. een overleg om het duurzaamheidsproject ‘de groene zone’ bespreken. Daarnaast staat ook de terugkoppeling vanuit de afgelopen commissievergaderingen op de agenda en is er uiteraard ruimte voor andere onderwerpen. Alle geïnteresseerde inwoners van Laarbeek zijn uitgenodigd om meningen te delen en zodoende onze raadsleden en wethouder de juiste inzichten mee te geven. De complete agenda van de raadsvergadering van 30 januari a.s. staat op de website van de gemeente Laarbeek. Bron: Omroep Kontakt.