Voorzitter rekenkamercommissie beëdigd

0
90

Onlangs is de heer G. van Vugt uit Gilze benoemd tot voorzitter van de gemeentelijke rekenkamercommissie van Laarbeek en Gemert-Bakel. De benoeming stond al in maart 2020 op de agenda, maar de voorgedragen kandidaat kon toen door de corona-uitbraak niet worden geïnstalleerd. Laarbeek en Gemert-Bakel hebben sinds 2015 een gezamenlijke rekenkamercommissie, een onafhankelijke commissie die de gemeenteraden ondersteunt bij hun controlerende taak en onderzoekt of het gemeentelijke beleid goed is uitgevoerd. Ook wordt bekeken of er geen geld is verspild.